CONTENT

Destacados

HIVACAT

Transparency

 • 1. Presentació Veure
 • 2. Organització
 • 3. Estatuts Veure
 • 4. Codi de conducta Veure
 • 5. Gestió Econòmica
  • Pressupostos Veure
  • Comptes anuals i memòria econòmica anual Veure
  • Auditoria de comptes Veure
 • 6. Informació Científica
  • Memòries científiques IrsiCaixa Veure
  • Memòria científica projecte HIVACAT Veure
  • Publicacions Veure
  • Projectes Veure
 • 7. Contacte Veure
Data d’actualització: 30.06.2016