CONTINGUT

Destacados

The Barcelona Debates on the Human Microbiome
HIVACAT
Epidemia The Game

Recerca i Innovació Responsables a IrsiCaixa (RRI)

Entre les diferents accions clau que la Unió Europea (UE) ha identificat com a essencials per desenvolupar una Recerca i Innovació Responsables (RRI, per les seves sigles en anglès), la Unitat de Difusió de la Recerca Biomèdica (UDR Bio) se centra en:

  • Ètica: per implicar els ciutadans en el diàleg sobre els aspectes ètics, legals i social (ELSA, per les seves sigles en anglès) entorn a la recerca biomèdica i les noves tecnologies.
  • Governança: per crear un marc que estimuli la recerca i la innovació responsable.
  • Comunicació i public engagement: per informar, facilitar el diàleg, la consulta i la col·laboració.
  • Educació: per reduir el distanciament entre la recerca i l'educació, i promoure la RRI entre la població jove.